Тест по социологии управления
Автор: drug | Категория: Гуманитарные науки / Социология | Просмотров: 3877 | Комментирии: 0 | 09-11-2015 20:41

Виды социального прогнозирования

Нормативные

Поисковые

 

Какая структура считается наилучшей:

Линейная

 

Образовательная функция С.У

на основе определения и оценки значимости тех или иных управленческих концепций, тенденций их развития и совершенствования, прогнозирования их развития в будущем - распространять знания об управлении, т.е. об основных его задачах, функциях, механизмах реализации

 

Способность к выработке и применению оригинальных решений и новаторских приемов, позволяющих повысить эффективность деятельности - это подход

Творческий

Button

Актуальність теми. В умовах ринкових реформ в Україні відбуваються радикальні зміни у відносинах власності та їх правовому регулюванні, від якого багато в чому залежить успіх цих реформ. При цьому корінною проблемою у вирішенні цієї проблеми продовжує залишатися реформування державної власності. Як відомо, право державної власності є складовою частиною інституту права власності, що обумовлює необхідність застосування його принципових положень до відносин державної власності. Тому розкрити сутність права державної власності та виявити перспективи його трансформації в сучасних умовах можна лише з урахуванням історичних закономірностей розвитку відносин власності взагалі та інституту права власності. Вивченню цих проблем присвячені роботи таких українських вчених як А.Гальчинський, В.Геєць, А.Гриценко, В.Загорський, І.Лазня, В.Логвиненко, І.Лукінов, С.Мочерний, Ю.Пахомов Ю, А.Покритан, В.Рибалкін, В.Черняк, А.Чухно та ін.

Проте на сьогодні ні в зарубіжній, ні вітчизняній літературі ще не розроблена загальна теорія державної власності. Поки що відсутня єдність поглядів вчених в питаннях щодо самої необхідності існування державної, її раціональних масштабів, місця у ринковій системі, форм взаємодії з приватним сектором та інше. Тому для теорії перехідної економіки, тобто переходу від державно-планової до змішаної системи господарювання визначення сучасного і майбутнього державного сектору, який переживає стадію якісних і кількісних перетворень, є одним з найбільш актуальних в теоретичному і практичному плані завдань.

Button

        Проблема готовності дитини до школи була актуальна завжди. В даний час актуальність проблеми обумовлюється багатьма факторами. Сучасні дослідження показують, що 30 - 40% дітей приходять у перший клас загальноосвітньої школи неготовими до навчання. Позиції більшості авторів сходяться в наступному: основною причиною так званої неготовності дитини до школи є «низький рівень функціональної готовності (так звана« шкільна незрілість »), тобто невідповідність ступеня дозрівання певних мозкових структур, нервово-психічних функцій завданням шкільного навчання »(І. В. Дубровіна, 1995, 1998).

Button

3.1   Основание для проектирования

 

          Проект «Перекладка участка надземного  газопровода  низкого давления  по ул. Центральная в н. п. Карамалы Азнакаевского района  РТ» выполнен на основании:

            -   технических     условий     № 254-07/208 от 20.09.2012 г.,  выданных     ЭПУ «Бугульмагаз»;

            -  задания на проектирование, выданного ЭПУ «Бугульмагаз».

Button

           Олонь-Шибирское месторождение располагается на границе Мухор-Шибирского района Республики Бурятия и Петровск-Забайкальского района Читинской области. Поле разреза относится к Читинской области.

           Месторождение расположено в 30 км. к западу от районного центра и ближайшей железнодорожной станции Петровск-Забайкальский (Петровский Завод). Областной центр г. Чита удален на 400 км. к востоку, столица Республики Бурятия г. Улан-Удэ – на 80 км. к западу от месторождения. Через месторождение проходит автомобильная дорога, соединяющая города Улан-Удэ и Петровск-Забайкальский.

           Границами месторождения являются:

Button